Privacy Policy

1. Algemeen

Huidige privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer u toegang hebt of gebruik maakt van de website https://www.sventaeymans.be verder ‘de website’ genoemd.

De website wordt ter beschikking gesteld door Architectenbureau Sven Taeymans bv, met zetel te Lamorinièrestraat 114, 2018 Antwerpen en gekend onder ondernemingsnummer BE 0810.365.318.

Architectenbureau Sven Taeymans bv neemt de verwerking van uw persoonsgegevens n.a.v. het gebruik van de website zeer ernstig en garandeert een gepaste bescherming conform de meest recente nationale en internationale wetgeving daaromtrent.

Deze privacyverklaring dient samen te worden gelezen met onze Cookieverklaring die eveneens van toepassing is op het gebruik van de website.

U kan ons contacteren via het contactformulier op de website, met een e-mail naar info@sventaeymans.be, op voormeld postadres of per telefoon op het nummer +32 494 72 94 85.

2. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

2.1 Persoonsgegevens die u ons meedeelt

Voor een louter bezoek of het gebruik van de website hoeft u geen persoonsgegevens te verstrekken.

Wanneer u het contactformulier invult op de website, worden volgende persoonsgegevens door ons verzameld:

  • uw naam;
  • uw e-mailadres;
  • uw telefoonnummer.

Het door u ingevulde bericht in het contactformulier wordt door ons niet beschouwd als persoonsgegeven tenzij dit veld informatie bevat over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Zo lang de voormelde niet-persoonsgegevens gelinkt zijn aan persoonsgegevens, zullen zij door ons als persoonsgegevens worden behandeld.

2.2 Persoonsgegevens die automatisch worden verzameld

De website werkt met cookies die persoonsgegevens kunnen verzamelen m.n. Google Analytics en Google Tag Manager.

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Gebruikersgegevens waaronder uw IP-adres, uw geografische locatie, uw browsertype, de duur van uw bezoek, de pagina’s die u bezoekt en de duur per pagina, patronen aangaande de frequentie en tijdstippen van uw bezoek, enz… worden tijdens uw bezoek automatisch verzameld door Google Inc.

Google Tag Manager is een tagbeheersysteem dat net als Google Analytics wordt aangeboden door Google Inc. In de website worden tags, zijnde kleine websitecodefragmenten, geplaatst waarmee eveneens gebruikersgegevens zoals hierboven opgesomd, worden verzameld.

Voor meer informatie over voormelde cookies wordt verwezen naar onze cookieverklaring.

Architectenbureau Sven Taeymans bv verzamelt verder geen persoonsgegevens via automatische hulpmiddelen.

2.3 Persoonsgegevens meegedeeld door derden

In zoverre persoonsgegevens door derden aan Architectenbureau Sven Taeymans bv zouden worden meegedeeld, ziet Architectenbureau Sven Taeymans bv er op toe dat deze derden de toestemming hebben bekomen om deze persoonsgegevens mee te delen.

3. Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens en wat doen wij er mee?

3.1 Persoonsgegevens die u ons meedeelt

De verwerking van uw persoonsgegevens zoals opgesomd onder 2.1 van deze privacyverklaring is noodzakelijk opdat wij met u op een gerichte wijze in contact zouden kunnen treden en alzo op een persoonlijke manier uw vraag kunnen beantwoorden.

3.2 Persoonsgegevens die automatisch worden verzameld

Het verzamelen van uw gegevens vermeld onder 2.2 van deze privacyverklaring heeft tot doel uw gebruiksgemak van de website te verhogen.

De via Google Analytics automatisch verzamelde persoonsgegevens worden opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten en worden door hen verwerkt. We verwijzen hiervoor naar de privacyverklaring van Google. Google kan deze verzamelde gegevens aan derden meedelen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.  De door Google verwerkte  gegevens worden door ons, nadat zij anoniem werden gemaakt en in statistieken werden gegoten, gebruikt voor het analyseren van het gebruik en de efficiëntie van de website en voor het nagaan van het effect van online advertenties en sociale kanalen, om alzo onze dienstverlening aan u te optimaliseren en het gebruiksgemak van de website nog te verhogen. 

3.3 Mededeling aan derden en direct marketing

Uw persoonsgegevens worden door ons niet meegedeeld aan derden met uitzondering van de gegevens die worden meegedeeld aan eventuele technische dienstverleners van Architectenbureau Sven Taeymans bv om de levering van de diensten aangeboden op de website mogelijk te maken. Wij zorgen er dan steeds voor dat deze dienstverleners waaraan we uw gegevens verstrekken, op een gelijkwaardige correcte en verantwoorde manier omgaan met uw persoonsgegevens als Architectenbureau Sven Taeymans bv.

Uw persoonsgegevens zullen door Architectenbureau Sven Taeymans bv op geen enkele manier worden gebruikt voor doeleinden van direct marketing.

4. Duur van het bewaren van uw persoonsgegevens

Wanneer uw e-mail louter een vraag om informatie bevat, zal deze e-mail door Architectenbureau Sven Taeymans bv vanuit haar mailbox worden beantwoord en vervolgens worden bewaard in de inbox voor een periode van tien  jaar waarna deze wordt verwijderd.

Indien u een afspraak maakt, wordt de afspraak ingeboekt in het softwarepakket van Architectenbureau Sven Taeymans bv.

Nadat uw persoonsgegevens werden ingebracht in het softwarepakket van Architectenbureau Sven Taeymans bv, zullen deze gegevens zo lang worden bewaard als nodig om met u op een gerichte wijze in contact te treden en/of om de door u geplaatste opdracht uit te voeren. Uw persoonsgegevens zullen worden vernietigd tien jaar na uw laatste consultatie bij Architectenbureau Sven Taeymans bv.

5. Veiligheid van uw persoonsgegevens

Architectenbureau Sven Taeymans bv neemt alle redelijke technologische en praktische maatregelen om uw bekomen persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, vervalsing, niet-toegestane toegang of verwerking van deze gegevens.